Welina Mānoa

Ka Papa Lo‘i ʻO Kānewai

Kā Ka Papa Loʻi ʻO Kānewai Nūhou

Inā, loaʻa nā moʻolelo hou maiā Ka Papa Loʻi ʻO Kānewai, e kau ʻia iho ana ia mau moʻolelo ma ʻaneʻi. Ke ʻoluʻolu, e ka mea heluhelu, e nānā mai i nā kāwāholo a kēia wahi ʻāina no nā ʻikena a pau i luna. Mahalo nui! E hoʻi koke hou mai!