Welina Mānoa

Ka Hana No Nā Keiki

Ka Nīnau: Aia i hea ka wai a kāne?

Nane: Ku‘u wahi i‘a, moku ke po‘o, moku ka hi‘u, kanu a ola hou. A hua a pane a pane mai!

Ka nīnau: I wahi aha ka papa lo‘i kalo?