Welina Mānoa

Ka Pilina O Welina Mānoa

I kēia ʻaoʻao, e hōʻike aku ana mākou i ka pilina o kēia wahi i ka papahana ʻo Welina Mānoa. E hoʻākāka iki ʻia ana nā poʻomanaʻo like ʻole: ke kino, nā ʻōlelo noʻeau, ka ʻōpelu, nā mamo, a me ka wai. Aia kēia mau poʻomanaʻo ma nā wahi ʻo Welina Mānoa a pau.

Nā ʻŌlelo Noʻeau:

Eia nei kekahi manaʻo Hawaiʻi no Ka Papa Loʻi ʻO Kānewai, ua waiho iho i kekahi mau ʻōlelo noʻeau. Waiwai loa nā ʻōlelo noʻeau i ke kuanaʻike Hawaiʻi a me ka manaʻo o nā kūpuna no nā haumāna ʻōlelo Hawaiʻi i kēia wā.

“Hoʻokahewai Hoʻoulu ʻĀina”, when you open the waters, the land flourishes. Ua hāʻawi ʻia kēia ʻōlelo noʻeau e ʻĀnakala Harry Mitchell i ka manawa a lākou i hoʻokahewai hou ai i ka wai i loko o Kānewai.

Kalo kanu o ka ʻāina” ʻo ka manaʻo o kēia ʻōlelo noʻeau, “Taro planted on the land,” a i ʻole “Native of the land from generations back” (1447, ʻŌlelo Noʻeau).

Make no ke kalo a ola i ka palili” ʻo ka manaʻo o kēia ʻōlelo noʻeau, ” The taro may die but lives on in the young plants that is produces,” a i ʻole “One lives on in his children” (2107, ʻŌlelo Noʻeau).

Ka ʻŌpelu:

Ma nā wahi ʻo Welina Mānoa a pau, aia nā mea ʻokoʻa i kapa ʻia ʻo ʻŌpelu ma laila.

No Ka Papa Loʻi ʻO Kānewai, ʻo ke ʻano o ke kalo ʻōiwi ka ʻŌpelu ʻo ia hoʻi ʻo Mana ʻŌpelu. Ola ka Mana ʻŌpelu ma kēia wahi. Ua hoʻohana ʻia ka ʻohā o ka Mana ʻŌpelu no ka maunu i ka lawaiʻa ʻana i ka iʻa ʻo ʻōpelu. ʻO kēia kiʻi ke ʻano ʻo Mana ʻŌpelu.

Eia nei kekahi ʻōlelo maiā Bruce Blankenfeld e pili i ka pilina o ka ʻāina a me ke kai. Ua hoʻākāka akula ʻo ia i ka Mana ʻŌpelu.

“Everything in the sea has a counterpart on the land. Every plant and animal in the sea has a counterpart on land. A mana opelu is a kind of taro named after the opelu fish the spots on the stock of the taro are the same as the spots on the belly of the opelu. […] Everything that you see on land is tied to something in the sea.

The sea and the land rely on each other for life just like a woman and a man rely on each other to bring forth new life. You pollute your ocean and you hurt the land. You screw up your land and the ocean is going to feel it. Everything relies on each other for life. So that’s why they are tied in, the resources.” -ʻĀnakala Bruce Blankenfeld i ka makahiki 1999 ma ka huakaʻi i Rapa Nui ma ka Hōkūleʻa.

No kekahi ʻikena e pili i ka Mana ʻŌpelu, e nānā aku i kahi pūnaewele puni honua ʻo Kupuna Kalo. Aia ka loulou ma ka ʻaoʻao kūmole.

Ka Mamo:

No Ka Mamo…
He kanaka.
‘O Kāne.
He ‘ohana.

He kanaka ka Mamo no ka ‘āina i ho‘omalu ‘ia e kō kākou kupuna ‘o Hāloa. I ka mo‘olelo no Hāloa, ua a‘o kākou e pili ana i kona kūlana he hiapo na kākou, na nā kānaka Hawai‘i. ‘Oiai, he hiapo ‘o ia a he mamo kākou nāna, ‘o ka Mamo nā lālā o ka ‘ohana i hānau ‘ia ma hope. Ma Kānewai nei, ua koho ‘ia ke kino Mamo ‘o ke kanaka e ho‘ohanohano ai i kēia pilina kapu o kākou me Hāloa. ‘O ke kino o Hāloa ke kalo lauloa. He kanu ‘ia, he ho‘oulu ‘ia a he ‘ai ‘ia kona kino e ona mau Mamo o ka ‘āina, ‘o kākou Hawai‘i.