Welina Mānoa

Nā Moʻolelo

No Ho‘okahe Wai, Ho‘oulu ‘Āina
‘Oko‘a ka ‘ili ‘āina ‘o Kānewai i kēia au, ‘oko‘a i ka wā kahiko. I ka holo ‘ana o nā makahiki, uluāhewa kahi o ka papa lo‘i i ka nāhelehele a uhi ‘ia nō ho‘i i ke kimeki. I ka makahiki 1980 na‘e, ua ulu nō ka hoi o nā haumāna kula nui i ka ua Tuahine e ho‘i i ka ‘ike kūpuna no ka pono o ka lāhui. Ua ‘imi a loa‘a akula nā ‘auwai a me nā kuāuna kahiko i kekahi mau haumāna o ka Hui Aloha ‘Āina Tuahine, ka hui ‘ōlelo Hawai‘i o ke kula nui o Hawai‘i ma Mānoa. Me ke kōkua a alaka‘i ‘ana o nā kūpuna, e like me ‘Anakala Harry Kunihi Michell, lākou i waele akula i ka nāhelehele, ho‘okahe hou akula i ka wai, a kanu hou ihola iā Hāloa. Ma muli o kō lākou aloha ‘āina, ua kapa ‘ia kā lākou hui ‘o Ho‘okahe Wai, Ho‘oulu ‘āina. ‘A‘ole like ka nui o ka wai a me ka ‘ai o Kānewai i kēia manawa me kō ka wā i hala, akā na‘e, pau ‘ole ke aloha no kēia ‘ili waiwai. Mahalo nui ‘ia nā haumāna a me nā kūpuna i ho‘ōla hou i ka papa lo‘i ‘o Kānewai. I ‘ole lākou, mau loa ai kēia pu‘uhonua i aloha nui ‘ia.

I kō ‘oukou ‘imi ‘ana i nā māhele like ‘ole o ka papa lo‘i kalo i kēia lā, ua ‘ikemaka anei ‘oe i ka lo‘i li‘ili‘i i uka loa ma ka‘e o ka ‘auwai a me ke kahawai ‘o Mānoa? – Ua kapa ‘ia kēlā lo‘i ‘o Uhai e ua hui nei, ‘oiai, ‘o ia nō ka lo‘i mua a lākou i ho‘ōla hou ai a ma hope nā lo‘i ‘ē a‘e. Na lākou i waele mua i ke ala, ma hope aku mākou.

E hoʻolohe mai i kēia moʻolelo i heluhelu ʻia e Maya L. Kawailanaokeawaiki Saffery:
Ka Moʻolelo ʻo No Hoʻokahe Wai Hoʻoulu ʻĀina

No Hāloa, he ‘Ohana No Kākou
‘O Wākea ke kāne. ‘O Papahānaumoku ka wahine. He mau akua lāua a he mau kūpuna nō ho‘i no kākou, ka po‘e Hawai‘i. Noho pū lāua a hānau maila nā mokupuni o Hawai‘i nei a me kekahi kaikamahine. ‘O Ho‘ohōkūkalani kona inoa. Noho pū ‘o Wakea me ia a hānau maila he keiki ‘alu‘alu. Ua kanu ihola nā mākua i kā lāua keiki i ka ‘āina a kupu maila ke kalo mua o Hawai‘i nei. ‘O Hāloanakalaukapalili kona inoa. He kalo lauloa ke ‘ano. Ho‘i hou ‘o Wākea, noho iā Ho‘ohōkūkalani a hānau mai he keiki kāne. ‘O Hāloa kona inoa. A ‘o ia ka makua ali‘i o nā kānaka maoli o Hawai‘i, nā mamo ho‘i a Hāloa. Aia ka ‘āina, ke kalo, a me kō Hawai‘i lāhui kanaka i ka mo‘okū‘auhau like. ‘O ka ‘āina a me ke kalo nā kaikua‘ana a ‘o ke kanaka ke kaikaina. Mālama ka ‘āina i ke kanaka a mālama pū ke kanaka i ka ‘āina i pono nā mamo a Hāloa. He kuleana ko‘iko‘i kēia no kākou a pau.
‘O wai nā kaikua‘ana o nā kānaka Hawai‘i?

E hoʻolohe mai i kēia moʻolelo i heluhelu ʻia e Kaleomanuiwa Wong:
Ka Moʻolelo ʻo No Hāloa, He ʻOhana No Kākou

No Ka Pūnāwai ‘o Kānewai
“Ua kaulana ‘o Kāne i kona ‘imi ‘ana i wai maoli me kāna kōko‘olua ‘o Kanaloa. ‘Ōlelo ‘ia, iā lāua e hele ana ma lalo o Wa‘ahila ma hope o kō lāua kipa ‘ana i kahaone, lohe ‘o ia i ka wai e holo ana ma lalo o ka honua. Ki‘i a‘ela ‘o Kāne i kāna ‘ō‘ō a ‘ō akula i ka honua. ‘O ka pua‘i maila nō ia o ka wai maoli hu‘ihu‘i o kahi pūnāwai nui. I laila lāua i inu ai i ka wai a me ka ‘awa. Ua kapa ‘ia ia pūnāwai a Kāne i ‘ō aku ai i kāna ‘ō‘ō ‘o Kānewai ka inoa.”
– Ua kākau hou ‘ia kekahi māhele o ka mo‘olelo a Kaulana Vares i hō‘ano ai.

E hoʻolohe mai i kēia moʻolelo i heluhelu ʻia e Kalehua Krug:
Ka Moʻolelo ʻO No Ka Pūnāwai ʻo Kānewai